Молитва на принятие просфоры и святой воды — Храм Архангела Михаила

Молитва на принятие просфоры и святой воды

Содержание

Вариант 1 #

Го́споди Бо́же мой, да бу́дет дар Твой святы́й: просфора́ и свята́я Твоя́ вода́ во оставле́ние грехо́в мои́х, в просвеще́ние ума́ моего́, во укрепле́ние душе́вных и теле́сных сил мои́х, во здра́вие души́ и те́ла моего́, в покоре́ние страсте́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному милосе́рдию Твоему́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.1

Вариант 2 #

Го́споди Бо́же мой, да бу́дет дар Твой святы́й и свята́я вода́ Твоя́ во оставле́ние грехо́в мои́х, в просвеще́ние ума́ моего́, во укрепле́ние душе́вных и теле́сных сил мои́х, во здра́вие души́ и те́ла моего́, в искорене́ние страсте́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному милосе́рдию Твоему́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.2