Молитвы на сон грядущим — Храм Архангела Михаила

Молитвы на сон грядущим

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.(1)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)(2)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги наша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Молитва 1‑я, святого Макария Великого, к Богу Отцу #

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти1, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х2 в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную3 мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́4, во вся дни живота́ моего́5, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя6. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых7. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу #

Вседержи́телю1, Сло́во О́тчее2, Сам соверше́н сый3, Иису́се Христе́, мно́гаго ра́ди милосе́рдия Твоего́ никогда́же отлуча́йся мене́4раба́ Твоего́, но всегда́ во мне почива́й5. Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц6, не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть7. Ты у́бо8, Го́споди Бо́же покланя́емый9, Царю́ Святы́й, Иису́се Христе́, спя́ща мя сохрани́ немерца́ющим све́том10, Ду́хом Твои́м Святы́м, И́мже освяти́л еси́ Твоя́ ученики́11. Даждь, Го́споди, и мне, недосто́йному рабу́ Твоему́, спасе́ние Твое́ на ло́жи мое́м: просвети́ ум мой све́том ра́зума12 свята́го Ева́нгелия Твоего́, ду́шу любо́вию Креста́ Твоего́13, се́рдце чистото́ю словесе́14 Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю стра́стию безстра́стною15, мысль мою́ Твои́м смир́ением сохрани́; и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́16 со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3‑я, ко Пресвятому Духу #

Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины1, умилосе́рдися и поми́луй мя, гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́2 ми недосто́йному, и прости́ вся, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́3, во́льныя моя́ грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ности и нау́ки злы4, и я́же суть от на́гльства и уны́ния5. А́ще и́менем Твои́м кля́хся6, или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м7; или́ кого́ укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м8, или́ опеча́лих, или́ о чем прогне́вахся9; или́ солга́х, или́ безго́дно10 спах, или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́11; или́ бра́та12 моего́ опеча́лих, или́ сва́дих13, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся14, или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое15 помы́слих, или́ добро́ту16 чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем17; или́ неподо́бная глаго́лах18, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, моя́ же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х19, или́ и́но что соде́ях лука́вое, не помню, та бо вся и бо́льша сих соде́ях20. Поми́луй мя, Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго21 и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю22, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 4‑я, святого Макария Великого #

Что Ти принесу́, или́ что Ти возда́м1, великодарови́тый2 Безсме́ртный Царю́, ще́дре и человеколю́бче Го́споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спасе́ние души́ мое́й стро́я3? Ми́лостив ми бу́ди гре́шному и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́га4, возста́ви5 па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́6. Прости́ моя́ согреше́ния, еди́не Безгре́шне, я́же Ти согреши́х7 в сей день, ве́дением и неве́дением8, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохрани́ мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния9 Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным человеколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Благоволи́10, Го́споди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго11, и спаси́ стра́стную мою́ ду́шу12, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́13, егда́ прии́деши во сла́ве14, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния15, и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́16, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́17, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть18. И посли́ ми А́нгела ми́рна19, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти благода́рственныя мольбы́. Ей, Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию20; да́руй ми воста́вшу словесе́м21 Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми А́нгелы22; да благословлю́ и́мя Твое́ свято́е, и просла́влю, и сла́влю Пречи́стую Богоро́дицу Мари́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние23, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны24; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́бие, и моля́щися не престае́т25. Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Креста́ зна́мением26, и всех святы́х Твои́х ра́ди27, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́28, Иису́се Христе́ Бо́же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во веки. Ами́нь.

Молитва 5‑я #

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем1 сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец2 прости́ ми3. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя4 от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м5 на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6‑я #

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом1, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем2, даждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу3, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́4; уста́ви стремле́ние страсте́й5, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго6. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́7; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х8, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 7‑я, святого Иоанна Златоуста #

 1. Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ.
 2. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук.
 3. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием1, сло́вом или́ де́лом согреши́х2, прости́ мя.
 4. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения3 и забве́ния4, и малоду́шия5, и окамене́ннаго нечу́вствия6.
 5. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния.
 6. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние7.
 7. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́.
 8. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е.
 9. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней8 и да́руй ми коне́ц благи́й9.
 10. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю10, но даждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е.
 11. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́11.
 12. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго12 и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м13. Ами́нь.
 13. Го́споди, в покая́нии приими́ мя.
 14. Го́споди, не оста́ви мене́.
 15. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть14.
 16. Го́споди, даждь ми мысль бла́гу15.
 17. Го́споди, даждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние16.
 18. Го́споди, даждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х17.
 19. Го́споди, даждь ми смире́ние, целому́дрие18 и послуша́ние.
 20. Го́споди, даждь ми терпе́ние, великоду́шие19 и кро́тость20.
 21. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́21.
 22. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния22 и твори́ти во всем во́лю Твою́.
 23. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых23, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи24.
 24. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши25, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне26 гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 8‑я, ко Господу нашему Иисусу Христу #

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Твоея́, и безпло́тных Твои́х А́нгел, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Твоего́, богоглаго́ливых же апо́стол1, све́тлых и добропобе́дных му́ченик2, преподо́бных и богоно́сных оте́ц3, и всех святы́х моли́твами4, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго5. Ей, Го́споди мой и Тво́рче6, не хотя́й7 сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́8, даждь и мне обраще́ние9 окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я10, зия́ющаго пожре́ти мя11 и свести́ во ад жи́ва12. Ей, Го́споди мой, утеше́ние мое́13, И́же мене́ ра́ди14 окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся15, исто́ргни мя от окая́нства16, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й17 окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния18, и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х19, спаси́ мя.

Молитва 9‑я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского #

К Тебе́ Пречи́стей Бо́жией Ма́тери аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Цари́це1, я́ко безпреста́ни согреша́ю2 и прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся3, лож пред Бо́гом обрета́юся4, и ка́юся трепе́ща5: не уже́ли Госпо́дь порази́т мя6, и по часе́ па́ки та́яжде творю́7. Ве́дущи сия́8, Влады́чице моя́ Госпоже́ Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши9, и блага́я твори́ти да пода́си ми10. Ве́си бо11, Влады́чице моя́ Богоро́дице, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́12, и все́ю мы́слию13 люблю́ зако́н Бо́га моего́; но не вем14, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а блага́я преступа́ю15. Не попуща́й16, Пречи́стая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть17, но да бу́дет во́ля Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́: да мя спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства18, и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́на Твоего́19, Ему́же подоба́ет20 вся́кая сла́ва, честь и держа́ва21, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим22 Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Aми́нь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богородице #

Блага́го Ца́ря блага́я Ма́ти1, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу2 и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я3, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́4 и Тобо́ю5 рай да обря́щу6, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11‑я, ко святому Ангелу-Хранителю #

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю1 души́ и те́ла моего́, вся ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день2, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя3, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́4; но моли́ за мя5 гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши6 бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы7 и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.